Giới thiệu
Lịch sử hình thành và phát triển

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tổng công ty Vận tải thủy – CTCP (trước đây là Tổng công ty Đường sông miền Bắc) có trụ sở đóng tại 158 Nguyễn Văn Cừ – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội

vận tải thủy

Tháng 7 năm 2010 thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên,  Tổng công ty Vận tải thuỷ đã chyển sang hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quyết định số 1764/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải.

lịch sử phát triển công ty vận tải thủy

Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-BGTVT ngày 08/01/2013 của Bộ GTVT về việc Phê duyệt danh sách doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, Tổng Công ty triển khai quyết liệt việc cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng Công ty Vận tải Thủy và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án Cổ phần hóa.

Là Doanh nghiệp vận tải đường sông được thành lập vào năm 1996, sau gần 20 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Vận tải thủy – CTCP hiện là doanh nghiệp vận tải đường sông lớn tại Việt Nam. Do đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trên khắp các tuyến đường thủy trong nước, Tổng Công ty Vận tải thủy – CTCP có khả năng hoạt động và cạnh tranh có hiệu quả trên thị trường vận tải thủy. Tổng Công ty đã duy trì ổn định sản xuất, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước giao, làm tròn nghĩa vụ với ngân sách, thu nhập và đời sống của người lao động được đảm bảo.

Lĩnh vực hoạt động
Tin tức hoạt động

Ngày 28/6/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ (được Bộ GTVT ban hành tại Thông tư 36 ngày 24/11/2016) chính thức có hiệu lực, trong đó đưa ra các...

Facebook