Lĩnh vực hoạt động
Giới thiệu vận tải

giới thiệu lĩnh vực vận tải

Một trong những hoạt động vận tải của Tổng Công ty 

Vận tải thủy nội địa ngày càng có vai trò quan trọng trong vận tải hàng hóa liên tỉnh và tham gia vận chuyển một phần hàng hóa nội tỉnh. Hiện nay, theo chủ trương của Chính Phủ là khuyến khích phát triển vận tải thủy nội địa để giảm tải cho đường bộ, vận tải thủy đã và đang được Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải quy hoạch, đầu tư xây dựng và phát triển.

Là doanh nghiệp vận tải đường sông được thành lập vào năm 1996, sau 19 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Vận tải thủy – CTCP (Viết tắt VTT) hiện là doanh nghiệp vận tải đường sông lớn tại Việt Nam. Do đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trên khắp các tuyến đường thủy trong nước, VTT có khả năng hoạt động và cạnh tranh có hiệu quả trên thị trường vận tải thủy. Tổng Công ty đã duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, làm tròn nghĩa vụ với ngân sách, thu nhập và đời sống của người lao động được đảm bảo.

Tổng Công ty Vận tải thủy – CTCP có số lượng phương tiện vận tải thủy phong phú về chủng loại, đa dạng về kích cỡ, cụ thể VTT có 135 đội tàu có tải trọng từ 1.000 đến 2.400 DWT, có thể đảm nhận vận chuyển hàng rời, hàng hóa khối lượng lớn, hàng siêu trường, siêu trọng kết nối tới các cảng sông lớn, các trung tâm sản xuất công nghiệp, dịch vụ theo các tuyến đường thuỷ nội địa chính yếu, đặc biệt là theo mạng lưới đường thủy nội địa quốc gia tại khu vực đồng bằng sông Hồng, các tuyến sông pha biển. Với năng lực, kinh nghiệm và uy tín lâu năm trong ngành vận tải thủy nội địa, VTT luôn là đối tác tin cậy, là bạn hàng tin tưởng của nhiều doanh nghiệp lớn trong khu vực miền Bắc.

Anh boc xep Xi mang

Hoạt động bốc dỡ xi măng tại Cảng Hà Nội 

Một trong những mục tiêu mà Tổng Công ty Vận tải thủy – CTCP luôn hướng tới là giữ vững và phát triển thị trường vận tải thủy nội địa, duy trì chặt chẽ mối quan hệ với bạn hàng truyền thống, mở rộng thêm bạn hàng mới. Đồng thời, không ngừng nâng cao năng lực, chất lượng vận tải; được bạn hàng tin tưởng, cùng nhau xây dựng mối quan hệ, hợp tác vận chuyển hàng hóa lâu dài, bền vững. Hướng tới xây dựng thị trường vận tải ổn định và ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu vận tải thủy nội địa phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội khu vực miền Bắc.

Lĩnh vực hoạt động
Tin tức hoạt động

Ngày 28/6/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ (được Bộ GTVT ban hành tại Thông tư 36 ngày 24/11/2016) chính thức có hiệu lực, trong đó đưa ra các...

Facebook