Download văn bản liên quan
  Nghị định 24/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
  28/07/2015
  Tài liệu đính kèm
  Nghị định 24-2015 của Chính phủpdf
  Thông tư 61/2014/TT-BGTVT Quy định tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và danh mục cảng
  28/07/2015
  Tài liệu đính kèm
  TT 61-2014-BGTVT Quy định tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và danh mục cảngpdf
  Thông tư 75/2014/TT-BGTVT Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa
  28/07/2015
  Tài liệu đính kèm
  TT 75-2014-BGTVT Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địapdf
  NĐ 93-2013 NĐCP Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa
  28/07/2015
  Tài liệu đính kèm
  NĐ 93-2013 NĐCP Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đường thủy nội địapdf
  NĐ 111-2014 NĐCP Quy định niên hạn sử dụng phương tiện thủy nội địa
  28/07/2015
  Tài liệu đính kèm
  NĐ 111-2014 NĐCP Quy định niên hạn sử dụng phương tiện thủy nội địapdf
  NĐ 110-2014-NĐ CP Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa
  28/07/2015
  Tài liệu đính kèm
  NĐ 110-2014-NĐ CP Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địapdf
  Download văn bản
  24/07/2015

  Mô tả tài liệu

  Tài liệu đính kèm
  Cảng Hà Bắcgif
Lĩnh vực hoạt động
Tin tức hoạt động

Ngày 28/6/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ (được Bộ GTVT ban hành tại Thông tư 36 ngày 24/11/2016) chính thức có hiệu lực, trong đó đưa ra các...

Facebook