Xây dựng
  • Từ một đơn vị hầu như không tham gia sản xuất kinh doanh, chỉ tổ chức thu phí phương tiện tham gia vào cảng, việc bốc xếp hàng hóa tại Cảng trước đây do tư nhân bên ngoài thực hiện gây ra mất trật tự, chèn ép khách hàng...

  • Hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cảng Bến Ngọc - Hòa Bình  Công ty Xây dựng và Vận tải Hòa Bình tiền thân là chi nhánh Tổng Công ty Đường Sông Miền Bắc tại Hòa Bình - Cảng Bích Hạ, được thành lập vào tháng 8/2006,...

Lĩnh vực hoạt động
Tin tức hoạt động

Ngày 28/6/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ (được Bộ GTVT ban hành tại Thông tư 36 ngày 24/11/2016) chính thức có hiệu lực, trong đó đưa ra các...

Facebook