Lĩnh vực kinh doanh khác
  • CÔNG TY NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾGIỚI THIỆU CHUNG- Tên tiếng Việt: Công ty Nhân lực và Thương mại Quốc tế- Tên tiếng Anh: International Manpower & Trading Company- Tên viết tắt: INTRACO- Địa chỉ trụ sở:...

  • Năng lực sản xuất, thế mạnh và triển vọng phát triển của công ty- Về đất đai: Tổng Công ty hiện đang quản lý và sử dụng  867.462m2 đất đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.- Hệ thống nhà xưởng, kho bãi của...

Lĩnh vực hoạt động
Tin tức hoạt động

Ngày 28/6/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ (được Bộ GTVT ban hành tại Thông tư 36 ngày 24/11/2016) chính thức có hiệu lực, trong đó đưa ra các...

Facebook