Cơ khí
  • Tổng công ty có 6 xí nghiệp cơ khí, các xí nghiệp cơ khí phân bổ ở 4 khu vực: Khu vực Ninh Bình, Khu Vực Hải Phòng, Khu vực Mạo Khê - Quảng Ninh, Khu vực Hòa Bình.Với cơ sở hạ tầng, trang thiết bị nêu trên, khối công...

  • Hình ảnh tại xí nghiệp đóng tàu Mạo Khê  Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành công nghiệp đóng tàu, khối công nghiệp của Tổng công ty gặp nhiều khó khăn. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị,...

Lĩnh vực hoạt động
Tin tức hoạt động

Ngày 28/6/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ (được Bộ GTVT ban hành tại Thông tư 36 ngày 24/11/2016) chính thức có hiệu lực, trong đó đưa ra các...

Facebook