Cảng và bến bãi
  • Tổng công ty Vận tải thuỷ hiện đang quản lý, khai thác 06 Cảng, cụm cảng sông chủ yếu bốc xếp hàng hóa phục vụ cho các nhà máy điện, xi măng, hóa chất, các khu công nghiệp và phát triển kinh tế cho các tỉnh, thành phố...

  • Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP là đơn vị có năng lực, thế mạnh và tiềm năng trong lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa, dịch vụ cảng, kho bãi và xếp dỡ. Hiện nay, Tổng công ty đang quản lý, khai thác một số Cảng...

Lĩnh vực hoạt động
Tin tức hoạt động

Ngày 28/6/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ (được Bộ GTVT ban hành tại Thông tư 36 ngày 24/11/2016) chính thức có hiệu lực, trong đó đưa ra các...

Facebook