Lĩnh vực hoạt động
  • Một trong những hoạt động vận tải của Tổng Công ty  Vận tải thủy nội địa ngày càng có vai trò quan trọng trong vận tải hàng hóa liên tỉnh và tham gia vận chuyển một phần hàng hóa nội tỉnh. Hiện nay, theo chủ trương...

  • Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP là đơn vị có năng lực, thế mạnh và tiềm năng trong lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa, dịch vụ cảng, kho bãi và xếp dỡ. Hiện nay, Tổng công ty đang quản lý, khai thác một số Cảng...

  • Hình ảnh tại xí nghiệp đóng tàu Mạo Khê  Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành công nghiệp đóng tàu, khối công nghiệp của Tổng công ty gặp nhiều khó khăn. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị,...

  • Hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cảng Bến Ngọc - Hòa Bình  Công ty Xây dựng và Vận tải Hòa Bình tiền thân là chi nhánh Tổng Công ty Đường Sông Miền Bắc tại Hòa Bình - Cảng Bích Hạ, được thành lập vào tháng 8/2006,...

Lĩnh vực hoạt động
Tin tức hoạt động

Ngày 28/6/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ (được Bộ GTVT ban hành tại Thông tư 36 ngày 24/11/2016) chính thức có hiệu lực, trong đó đưa ra các...

Facebook