Lịch sử hình thành và phát triển
  • Ngày 17 tháng 10 năm 1996, tại Văn phòng Bộ GTVT - số 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội - Bộ trưởng Bộ GTVT Bùi Danh Lưu đã chủ trì triển khai tổ chức của Tổng công ty Đường sông miền Bắc. Từ đó, ngày 17 tháng 10 hàng năm được...

  • 1. Phương hướng và công tác sắp xếp đổi mới của Tổng công ty 2011- 2015 1.1. Phướng hướng sắp xếp đổi mới Tập trung sự chỉ đạo thống nhất của Tổng công ty đối với các đầu mối (các chi nhánh, trạm, văn phòng...

  • 1. Về công tác đầu tư phát triển của tổng công ty vận tải thủy 1.1 Mục tiêu phát triển  Tập trung giữ vững sự ổn định sản xuất kinh doanh, củng cố uy tín thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh, tỷ suất lợi nhuận trên...

  • 1. Chủ trương định hướng của Đảng và Nhà nước  Tại Hội nghị TW3 khoá XI, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xác định tái cơ cấu Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) mà trọng tâm là các tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước là...

  • 1. Về mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức  1.1 Mô hình hoạt động  Trong những năm qua, Công ty mẹ - Tổng công ty Vận tải thuỷ đã phát huy tính ưu việt của mô hình công ty mẹ - công ty con để vận hành bộ máy hoàn thành...

  • Sau quá trình chuẩn bị cổ phần hóa thí điểm công ty Vận tải sông biển Thái Bình. Ngày 26/10/1999 Bộ GTVT đã có Quyết định chuyển đổi công ty Vận tải sông biển Thái Bình thành Công ty cổ phần Vận tải thủy Thái Bình, với...

  • Từ cuối 2008 Tổng công ty vận tải thủy phải thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện hết sức khó khăn. Trước tình hình đó Tổng công ty đã sáng suốt đề ra một số biện pháp để tháo gỡ khó khăn, ổn...

  • 1. Lịch sử ra đời  Tổng công ty Vận tải thủy - Công ty TNHH một thành viên (trước đây là Tổng công ty Đường sông miền Bắc) là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo Quyết định số: 2125 QĐ/TCCB-LĐ ngày 13/8/1996 của...

  • Tổng công ty Vận tải thủy - Công ty TNHH một thành viên (trước đây là Tổng công ty Đường sông miền Bắc) là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo Quyết định số: 2125 QĐ/TCCB-LĐ ngày 13/8/1996 của Bộ trưởng Bộ Giao...

  • LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP (trước đây là Tổng công ty Đường sông miền Bắc) có trụ sở đóng tại 158 Nguyễn Văn Cừ - Quận Long Biên - Thành phố Hà NộiTháng 7 năm 2010 thực hiện...

Lĩnh vực hoạt động
Tin tức hoạt động

Ngày 28/6/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ (được Bộ GTVT ban hành tại Thông tư 36 ngày 24/11/2016) chính thức có hiệu lực, trong đó đưa ra các...

Facebook