Tổ chức
  • I. CÁC ĐƠN VỊ  HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC1. Cảng Hà Nội: Địa chỉ: Số 78 Đường Bạch Đằng- P. Thanh Lương- Q. Hai Bà Trưng- TP Hà NộiLà một cảng sông lớn của Tổng công ty, nằm phía bờ Nam Sông Hồng, thuộc địa phận...

  • Ngày 12/3/1997 chi bộ đảng cơ sở Tổng công ty đường sông miền Bắc được thành lập gồm 15 đảng viên. Ngay từ khi thành lập, chi bộ đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, triển khai các hoạt động theo đúng quy định của Điều...

  • Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Tổng công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Tổng công ty quy định. Đặc...

  • Tổng Công ty Vận tải thủy - CTCP được thành lập do việc cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty Vận tải thủy - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.Trụ sở TCT Vận tải thủy tại số...

Lĩnh vực hoạt động
Tin tức hoạt động

Ngày 28/6/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ (được Bộ GTVT ban hành tại Thông tư 36 ngày 24/11/2016) chính thức có hiệu lực, trong đó đưa ra các...

Facebook