Thành tích
  • Tổng Công ty Vận tải thủy (Tổng công ty Đường sông miền Bắc trước kia) được thành lập ngày 17/10/1996, trên cơ sở tách 12 đơn vị sản xuất – kinh doanh từ Cục đường thủy Nội địa Việt Nam (Cục đường sông Việt Nam...

  • Trong gần 20 năm xây dựng và phát triển, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Vận tải thủy cũng đạt được một số thành tựu tiêu biểu. Dưới đây là một số thành tích mà các đơn vị trực thuộc đã đạt được trong...

  • Trong gần 20 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Vận tải thủy đã đạt được những thành tựu nhất định, vươn lên chiếm vị trí hàng đầu trên thị trường vận tải thủy nội địa miền Bắc, trở thành Tổng công...

Lĩnh vực hoạt động
Tin tức hoạt động

Ngày 28/6/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ (được Bộ GTVT ban hành tại Thông tư 36 ngày 24/11/2016) chính thức có hiệu lực, trong đó đưa ra các...

Facebook