Năng lực kinh doanh
  • Chiến lược phát triển đội ngũ phương tiện của Tổng công ty từ nay đến năm 2020 với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa, tăng sức mạnh cạnh tranh; đáp ứng nhu cầu vận chuyển...

  • Trong thời gian qua, do ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế và sự cạnh tranh quyết liệt của nền kinh tế thị trường, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nói chung ngày càng khó khăn, nhất là năm...

Lĩnh vực hoạt động
Tin tức hoạt động

Ngày 28/6/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ (được Bộ GTVT ban hành tại Thông tư 36 ngày 24/11/2016) chính thức có hiệu lực, trong đó đưa ra các...

Facebook